BƯỚC 1

Đăng nhập phần mềm theo tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp.

BƯỚC 2

Xem lại thông tin cá nhân, chọn môn thi đã được kích hoạt để tham gia thi.

BƯỚC 3

Làm bài thi trong thời gian cho phép của bài thi. Trong thời gian làm bài, nếu xảy ra sự cố về mạng, sự cố máy tính cần liên hệ ngay giám thị để được xử lý kịp thời.

BƯỚC 4

Nộp bài thi và xem lại kết quả. Khi hết thời gian thi nếu thí sinh không nộp bài thì hệ thống sẽ tự động nộp bài cho thí sinh. Sau khi nộp bài xong nếu thí sinh còn các môn tiếp theo cần phải thi, chờ đến khi môn thi đó được kích hoạt và tiếp tục vào thi.